в неограничен брой

в неограничен брой
словосъч. - неограничен, безграничен, безкраен, без ограничение

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • неограничен — прил. безграничен, безпределен прил. неопределен, дълготраен, продължителен прил. непритеснен, свободен, волен, произволен, буен прил. всесилен, пълновластен, господар прил. абсолютен, пълен, безусловен прил. безкраен, в …   Български синонимен речник

  • безграничен — прил. неограничен, безпределен, безбрежен, безмерен, неизмерим, безкраен, необятен, безконечен, бездънен, грамаден, обширен, извънмерен, голям, изключителен, огромен, необхватен, просторен, чрезмерен, преувеличен, извънреден прил. нескончаем,… …   Български синонимен речник

  • безкраен — прил. безконечен, безпределен, безграничен, безмерен, безбрежен, необятен, необхватен, необозрим, неограничен, неизмерим, несъизмерим, голям, обширен, грамаден прил. непрестанен, непрекъснат, нескончаем, постоянен, продължителен, безспирен, вечен …   Български синонимен речник

  • без ограничение — словосъч. неограничен, безграничен, безкраен, в неограничен брой …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”